کاربر گرامی
شما می توانید با ثبت شماره سریال دستگاه خود 6 ماه به زمان گارانتی دستگاه خود بیافزایید
علاوه بر فرم زیر با ارسال شماره سریال دستگاه خود به شماره پیامک 50002236474444 نیز می توانید از مزایایی این طرح بهره مند گردید
* شماره سریال دستگاه :  
نام و نام خانوادگی :
* شماره موبایل :  
آدرس ایمیل :